U području industrije pružamo:


* Proizvodnja HACCP radne odjeće za prehrambenu industriju
* Proizvodnja radne odjeće za farmaceutsku industriju
* Proizvodnja radnih odjela– HTZ oprema

Labtex katalog

labtex

U području industrije pružamo:


* Proizvodnja HACCP radne odjeće za prehrambenu industriju
* Proizvodnja radne odjeće za farmaceutsku industriju
* Proizvodnja radnih odjela– HTZ oprema

Labtex katalog